Inwestycje publiczne w świetle Warunków Technicznych 2019

Inwestycje publiczne w świetle Warunków Technicznych 2019

Featured

5 lipca 2013 roku w Polsce weszło w życie rozporządzenie zmieniające Warunki Techniczne dla budynków. Zaostrzyły się wymagania odnośnie zużycia energii pierwotnej (EP) przez budynki, a także izolacyjności cieplnej. Zmiany są wprowadzane stopniowo. Pierwsza nastąpiła w 2014 roku, następna w 2017, a przed nami jeszcze najostrzejsze kryteria w 2021 roku. W tabeli 1.1 przedstawione zostały wartości jakie są wymagane w poszczególnych etapach.

Tabela 1.1 Wskaźniki EP dopuszczalne dla różnych typów budynków.

Aby spełnić wymagania WT2017, budynek nie tylko musi odznaczać się dobrą izolacją, ale również energooszczędnym źródłem ciepła. Za trzy lata obowiązywać będą najostrzejsze kryteria. Jednakże należy zwrócić uwagę na pewien szczegół. Dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością, kryteria te będą obowiązywały wcześniej, bo już za rok – od stycznia 2019.

Okazuje się, że spełnienie kryterium EP=45 lub mniejsze nie będzie już możliwe przy zastosowaniu tradycyjnych źródeł ciepła, w tym uznawanego za mało szkodliwy dla środowiska gazowy kocioł kondensacyjny. Pokazują to wyniki analizy przedstawione na wykresie 1.1.

Analizowany przykładowy budynek to Urząd Gminy. Powierzchnia: 483 m2, wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię na potrzeby c.o. i wentylacji to 26,3 kWh/m2/rok, system ogrzewania grzejnikowego z temperaturą zasilania 55 ⁰C. Wariant I przedstawia wskaźnik EP dla gruntowej gazowej absorpcyjnej pompy ciepła. Wariant II to wskaźnik dla kotła kondensacyjnego niskotemperaturowego.

Wykres 1.1 Porównanie wskaźnika EP dla przykładowego budynku urzędu gminy. Wariant I – wartość w przypadku zastosowania gazowej absorpcyjnej pompy ciepła typu grunt/woda. Wariant II – wartość dla gazowego kotła kondensacyjnego niskotemperaturowego.

Powyższe porównanie pokazuje, że chcąc spełnić wymagania Warunków Technicznych 2021 (a dla wspomnianych budynków publicznych 2019) trzeba będzie porzucić tradycyjne rozwiązania i wziąć pod uwagę tylko urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Skąd porównanie pompy ciepła do kotła kondensacyjnego?

Gazowa absorpcyjna pompa ciepła tak jak i kocioł zasilana jest gazem ziemnym lub LPG. Posiada komorę spalania z wymiennikiem kondensacyjnym. Pomimo, że WT wyeliminują możliwość zastosowania kotła gazowego, zamiast niego będzie można z powodzeniem zastosować gazową absorpcyjną pompę ciepła. Jej efektywność GUE wynosi do 171% . Urządzenie zużywa niewielką ilość energii elektrycznej – 410 W – potrzebną do zasilania elektroniki i wentylatora palnikowego. Jej zaletą są mniejsze wymagania dotyczące wielkości wymiennika gruntowego. Jest on ok. 50% mniejszy niż wymiennik dla pompy ciepła sprężarkowej o tej samej mocy.

W odniesieniu do powyższych rozważań, widać, że gazowa absorpcyjna pompa ciepła z powodzeniem wypełnia lukę po kotle kondensacyjnym. Zastosowanie tego typu urządzenia wpisuje się w wymagania WT2019 i 2021 zapewniając tanią, ekologiczną i komfortową eksploatację poprzez wykorzystanie gazu jako paliwa.

Komentarze