Analiza eksploatacyjna urządzeń absorpcyjnych

Analiza eksploatacyjna urządzeń absorpcyjnych

Firma Gazuno jest dystrybutorem włoskiego producenta urządzeń grzewczych oraz chłodniczych Robur.

1. Technologia absorpcyjna – OZE z gazu.
2. Korzyści na każdym etapie inwestycji.
3. Przykład doboru pomp ciepła typu powietrze/woda.
4. Przykład doboru pomp ciepła typu grunt/woda.
5. Analiza eksploatacyjna urządzeń absorpcyjnych.
6. Spełnia warunki, oszczędza rachunki.
7. Instalacja hydrauliczna z GAHP.
8. Absorpcyjna pompa ciepła małej mocy.
9. Przykłady realizacji.

         

W naszej ofercie znajdują się absorpcyjne pompy ciepła, kondensacyjne kotły gazowe oraz wytwornice wody lodowej. Są to urządzenia zasilane gazem, przystosowane do montażu zewnętrznego. Osiągają wysoką efektywność, dzięki wykorzystaniu OZE o czym świadczy certyfikowana klasa efektywności energetycznej nawet A++. Ideą naszej pracy jest pomoc na każdym etapie inwestycji zaczynając od doboru urządzeń w audycie po wsparcie w wykonawstwie.

              Cel jaki nam przyświeca to wypracowanie optymalnego rozwiązania instalacji, która przyniesie wysokie efekty ekonomiczne oraz ekologiczne.

Na potrzeby naszych klientów opracowujemy każdy temat indywidualnie i kompleksowo. Dobieramy źródło ciepła, bądź chłodu pod przesłane zapotrzebowanie, przygotowujemy schematy technologii oraz analizy kosztów eksploatacji instalacji opartej o gazowe absorpcyjne pompy ciepła
w porównaniu do innych rozwiązań.

Analiza eksploatacyjna Gazuno określa szacunkowe, roczne koszty eksploatacji systemu grzewczego. Analiza może objąć układy monowalentne, gdzie pompy ciepła stanowią jedyne źródło ciepła, ale także układy biwalente z kotłami gazowymi pracującymi jako źródło szczytowe. Możliwe jest porównanie urządzeń Robur z innymi systemami grzewczymi m.in. z kotłami gazowymi czy olejowymi, ciepłowniami miejskimi, a także z elektrycznymi pompami ciepła.

W analizie sezon grzewczy został podzielony na 7 okresów z czego dla każdego z nich odpowiada inny przedział temperatur zewnętrznych, np. dla okresu siódmego jest to przedział (10-15 °C). Dla każdego z nich określono odpowiedni czas pracy urządzeń grzewczych. Przyjęte dane zostały przedstawione w tabeli poniżej.

                                                         

W analizie Gazuno celowo nie przyjęto długości każdego z okresów z danych meteorologicznych. Analiza opiera się na czasie pracy urządzeń, nie zaś na czasie występowania danych temperatur zewnętrznych. Dane te zostały przyjęte empirycznie na podstawie wieloletnich informacji pozyskanych
z serwisu Gazuno. Interpretacja warunków pracy urządzeń z rzeczywistych instalacji pozwoliła na określenie założeń do obliczeń pokrywających się w dużej mierze ze stanem faktycznym. Potwierdzeniem naszych analiz są pozyskane referencje ze zrealizowanych inwestycji. Biorąc na przykład Słupski Inkubator Technologiczny, gdzie moc zainstalowanych urządzeń grzewczych wynosi 420 kW zobrazować możemy słuszność analiz Gazuno. Na etapie projektowania zespół Gazuno przygotował analizę opłacalności inwestycji na podstawie zużycia gazu. Oszacowano zużycie gazu na poziomie 67251 m³/h. Rzeczywiste wartości  zużycia gazu, udostępnione przez administratora budynku, potwierdzają rzetelność szacowanych wartości. Średnie, rzeczywiste roczne zużycie wyniosło 66519 m³/h. Daje nam to jedynie niewielki procent odstępstwa.

 

Do wykonania rzetelnej analizy potrzebne są realne dane wejściowe, takie jak cena prądu oraz gazu dla danej lokalizacji, parametry pracy grzewczej instalacji odbiorczej oraz udział kotłów w mocy zainstalowanej w odniesieniu do pomp ciepła. Określić należy również czy urządzenia zasilane będą gazem ziemnym z sieci, czy gazem LPG. Następnie określane jest zużycie mediów dla każdego z okresów.

W tym celu określa się sprawność urządzeń dla średniej temperatury z danego okresu oraz zapotrzebowanie energetyczne budynku dla odpowiednich temperatur. Np. dla okresu 7, gazowa absorpcyjna pompa ciepła GAHP-A typu powietrze/woda posiada efektywność 159% (dla temperatury zewnętrznej 12 °C). Dla przykładu rozważyć możemy budynek
o obliczeniowym zapotrzebowaniu równym 200 kW (przy -20 °C). Jako źródło ciepła przyjęto gazowe absorpcyjne pompy ciepła oraz kotły gazowe pracujące jako źródło szczytowe. Dla okresu 7 jego zapotrzebowanie energetyczne wyniesie 50 kW. Odnosząc te wartości do jednostkowego zużycia gazu i prądu oraz czasu pracy urządzeń, otrzymano koszt sezonowy dla poszczególnego okresu. Przedstawiono fragment analizy w tabeli.

Sumując wyniki analizy poszczególnych okresów otrzymuje się roczny koszt eksploatacji systemu grzewczego opartego o urządzenia Robur. Aby porównać wyniki z innym rozwiązaniami technicznymi, wykonywana jest dodatkowa, analogiczna analiza w której przyjmowane są parametry rozpatrywanych urządzeń.

Poniżej przedstawiono szacunkowe, roczne koszty eksploatacji dla przytoczonego wcześniej budynku o zapotrzebowaniu 200 kW, w porównaniu do sprężarkowej elektrycznej pompy ciepła. Wycinek tabeli przedstawia koszty eksploatacji dla jednego z okresów, wykres -sumaryczne koszty roczne.

Dzięki analizie eksploatacyjnej Gazuno możemy określić m.in. szacunkowy udział w produkcji energii cieplnej dla poszczególnych źródeł, sezonową efektywność systemu Robur, czy też ilość spalonego gazu, co w łatwy sposób przełożyć możemy na wartość emisji zanieczyszczeń. Głównym celem jest jednak określenie sezonowego kosztu eksploatacji systemu, średniego kosztu 1 kWh ciepła i przede wszystkim oszczędności generowanych przez system Robur w porównaniu do innych rozwiązań. Dane te ułatwić mogą wybór optymalnego rozwiązania systemu grzewczego dla obiektów termomodernizowanych jak także nowo budowanych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem przykładowych analiz zachęcam do kontaktu z działem doradców technicznych Gazuno. Chętnie przybliżymy technologię absorpcyjnych pomp ciepła oraz przedstawimy szczegóły opracowania, jak również możemy zorganizować spotkanie w terenie.

 

W Polsce zainstalowanych mamy ponad 550 pomp ciepła, które przyniosły wyraźne efekty ekonomiczne oraz ekologiczne, a zadowolenie ich użytkowników mierzymy rosnącą liczbą referencji.

Zachęcamy do odwiedzenie naszej strony internetowej (www.gazuno.pl/referencje) oraz kanału Youtube, na którym znajdą Państwo wywiady referencyjne .

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Piotr Bryła

koordynator  techniczno – handlowy

+48 883 730 618

piotr.bryla@gazuno.pl

 

 

 

Obserwuj nas:

Komentarze